RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W PHU VEGA IRENA WOROBIEC


Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe VEGA Irena Worobiec z siedzibą w Pleszewie 63-300, ul. Ks. Sopałowicza 1, NIP: 617-101-86-65, REGON: 2502573564, tel. 62 742 75 85, adres e-mail: vega@vegapl.pl zwane dalej „VEGA”

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji zadań wynikających z umów:
• kupna-sprzedaży
• rozliczeniowych
• gwarancyjnych
• serwisowych

2. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
• realizacji zamówień dostaw towarów i usług,
• przesyłania spersonalizowanych ofert,
• rozliczeń wzajemnych zobowiązań i należności,
• realizacji usług serwisowych i gwarancyjnych,
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO),
• realizacji nadzoru nad programem lojalnościowym, konkursami i akcjami promocyjnymi dla osób biorących w nich udział,
• realizacji projektów marketingowych, analiz i badań rynkowych.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z VEGA:
• Operatorzy pocztowi, firmy kurierskie praz pośrednicy zajmujący się transportem,
• Przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą i magazynowaniem towarów,
• Podmioty świadczące na rzecz VEGA usługi serwisowe,
• Podmioty zajmujące się badaniami,
• Podmioty świadczące na rzecz VEGA usługi informatyczne, opiekujące się systemami w których zapisywane są Pani/Pana dane osobowe,
• Biuro księgowe.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez VEGA w okresie 5 lat w związku z realizacją obowiązku archiwizacji danych księgowych.

5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez VEGA w tym:
• Prawo do żądania ich sprostowania,
• Prawo do ograniczenia przetwarzania,
• Prawo do usunięcia danych „bycie zapomnianym”.

7. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez firmę VEGA Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji któregokolwiek z przysługujących praw, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 604 79 44 21 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adres e-mail: irena@vegapl.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl